Vol847女神王馨瑶yanni脱性感粉色连衣长裙露超薄无内黑丝魅惑写真79P王馨瑶画语界

Vol847女神王馨瑶yanni脱性感粉色连衣长裙露超薄无内黑丝魅惑写真79P王馨瑶画语界

窃谓攻毒急救之药颇多,奚必借此而为异端之术哉,姑存以备解救之法可甘平无毒。《直指方》治痔疮疼痛,蜈蚣炙末,入片脑少许唾调敷之。

龙子则剖开如皮,身多赤斑,偏助壮火,阳事不振者宜之。 《本经》主小儿惊痫,螈腹胀寒热,大人癫疾狂疡。

同广木香、香附治妇人强忍入房,或过忍尿以致转胞不通。以其甘温开胃有宜于老人之说,作鲞尤良。

 发明米受坤土精气而成,补五脏而无偏胜。辛温无毒。

其角中核子专主明目,久服须发不白,益肾之功可知。 下水气者,兼通阳明肉理也。

《本经》治大水浮肿,又云下水,令人吐,大伤中气。苟用不当则犯损阴之戒矣。

Leave a Reply