Vol415嫩模果儿Victoria私房黑丝情趣装半脱露豪乳遮点极致诱惑写真47P果儿Victoria尤蜜荟

Vol415嫩模果儿Victoria私房黑丝情趣装半脱露豪乳遮点极致诱惑写真47P果儿Victoria尤蜜荟

欲作奔豚者,有似奔豚之状而将作未作也。 预先见者,是先有情志不遂,偶触惊疑而召病也,或病二十日或一月才见者,是因伤寒病后而才见也。

服药已,微除,其人发烦目瞑,剧者必衄,衄乃解,所以然者,阳气张兼善曰:「麻黄汤主之」五字,不应在阳气重之下,岂有衄乃解之后,而用麻黄汤之理乎?皂荚驱风理痹,正为其有除瘀涤垢之能也。

且论中脉促胸满汗出恶寒者,用桂枝去芍药加附子汤主之,去芍药者,为胸满也,今证虽稍异,而满则同,其为去芍药可知,当改之。审其证,自汗出,历节疼不可屈伸,询其由,得之于饮酒汗出当风也。

若谓如米粥者非脓,上文既曰;蓄结痈脓,吐如米粥;此又云:吐脓如米粥,既吐脓矣,奚有始萌脓成之别也?心中痛,自烦发热,当脐跳,其脉沉,肾乘心伤之所致也尤怡曰:心伤者,其人劳倦,即头面赤而下重。

病人脉微而涩,询之为医大发其汗,又数大下之,所以致此病也。值雨淫湿盛之时,若发其汗使大出,亦不能愈,以风气去,湿气在,故不愈。

不结胸腹濡脉虚复厥,皆无可下之理。呼气不入,吸气不出,乃言其呼吸气促,难出难入,非竟不出入也。

Leave a Reply